Medewerkers Trafieq, altijd met een positief mensbeeld

Onze 60 trainers en adviseurs werken oordeelvrij, zónder vermanend vingertje. We zijn niet tegen gebruik van middelen in de privé sfeer, tenzij iemand onder invloed aan het werk gaat of deelneemt aan het verkeer. 

Onze workshops en trainingen zijn informatief, niet belerend en vooral ook leuk!
En wat leuk is blijft hangen, dat is het geheim van ons succes! 

Lees meer

Diensten

Wij ondersteunen onze klanten in hun aanpak naar een nuchtere werkvloer door:
- het geven van workshops en trainingen 
- het doen van controles op alcohol, drugs en medicijnen
- het verzorgen van behandeltrajecten voor medewerkers
- het opstellen van een alcohol, drugs- en medicijn beleid
Onze workshops en trainingen zijn gericht op kennisoverdracht en bewustwording. Door onze ruime ervaring op gebied van middelengebruik en veiligheid weten wij het thema te vertalen naar ieders dagelijkse praktijk.

 Lees meer

 

Visie en werkwijze

De weg naar de oplossing voor een alcohol-, drugs- en medicijnvrije werkvloer is een waar doolhof. Trafieq weet de weg en neemt uw bedrijf graag mee via de kortste route.

Lees meer

Testimonials 

Klanten aan het woord over het rendement van een goed alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid, en cursisten van de Code 95 leefstijl cursus vertellen wat ze eraan gehad hebben.

Bekijk de filmpjes

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies.
Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de Nieuwsbrief)

Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Groep BV