Wie wij zijn

Trafieq is een organisatie van trainers, coaches en adviseurs op het gebied van gedrag. Trafieq heeft veel ervaring opgedaan in het werken met geprotocolleerde trainingen, kan goed omgaan met weerstand en heeft een lang track record in gedrag in het verkeer en op de werkvloer. Zo is Trafieq bijvoorbeeld landelijk uitvoerder van alle wettelijk verplichte educatieve maatregelen die worden opgelegd bij alcohol- of gedragsgerelateerde verkeersovertredingen (LEMA, EMA, EMG). We voeren deze educatieve maatregelen uit op CBR locaties. 

Onze zestig trainers zijn specifiek geschoold in de uitvoering van de educatieve maatregelen. Omdat het om wettelijke educatieve maatregelen gaat, heeft iedere trainer een wettelijke aanwijzing voor de maatregel die hij/zij geeft. 

Educatieve maatregel voor ervaren bestuurders die voor een eerste keer zijn aangehouden met een promillage tussen de 1,0 en 1,3 (voor beginnende bestuurders geldt een promillage van 0,8 en 1,0).
De EMA kan ook worden opgelegd als u twee maal binnen vijf jaar bent aangehouden waarvan één maal met een promillage hoger dan 0,5 (voor beginnende bestuurders 0,2).

EMG wordt opgelegd aan bestuurders die zich schuldig hebben gemaakt aan risicovol rijgedrag. Voorbeelden daarvan zijn snijden, veel te hard rijden, bumperkleven, inhalen over de vluchtstrook, gevaarlijk inhalen en rechts inhalen.

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies.
Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de Nieuwsbrief)

Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Groep BV