Wat wij doen

Trafieq Educatie richt zich geheel op de uitvoering van de wettelijke educatieve maatregelen EMA, LEMA, EMG en ASP. Binnen Trafieq Educatie worden de educatieve maatregelen vanwege het wettelijke kader geprotocolleerd uitgevoerd: de inhoud, volgorde en duur van de maatregel staat vast. Onze trainers werken oordeelvrij, zónder vermanend vingertje. De educatieve maatregelen zijn erop gericht om herhaling te voorkomen. 

Trafieq Business richt zich met name op het voorkomen van nadelige effecten van middelengebruik op de werkvloer door middel van voorlichting, training, advies en controles. Klinkt u hier voor meer informatie over onze zakelijke dienstverlening. 

Educatieve maatregelen

Trafieq is uitvoerder van alle wettelijk opgelegde educatieve maatregelen waarmee u te maken kunt krijgen als u wordt aangehouden wegens rijden onder invloed of wegens het vertonen van risicovol rijgedrag. We zijn specialist op het gebied van middelengebruik en gedragsverandering.

In onze cursussen richten we ons niet zozeer op het onder controle krijgen van het gebruik, maar vooral op het voorkomen van nadelige effecten van middelengebruik en risicovol rijgedrag in het verkeer. Wij veroordelen het gebruik van alcohol niet, maar we maken onze deelnemers bewust van de risico’s en sturen aan op gedragsverandering.

Onze 60 ervaren, deskundige trainers beschikken over een ruime ervaring en vaardigheden met betrekking tot gedragsverandering en middelengebruik.

EMA-, LEMA- en EMG-cursussen, wat zijn dat?

EMA-, LEMA- en EMG-cursussen zijn de verschillende verplichte cursussen die u moet volgen als u bent aangehouden wegens rijden onder invloed of het vertonen van risicovol rijgedrag. Voor alle cursussen geldt: weigert de betrokkene deelname, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Voor vragen over de LEMA, EMA of EMG kunt u terecht bij het CBR: www.cbr.nl of bellen met de klantenservice van het CBR 088 227 77 00

Het alcoholslotprogramma stopt

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft besloten de uitvoering van het ASP per 21 september 2016 te stoppen. Dit besluit is een gevolg van de lage instroom van nieuwe deelnemers aan het programma. Het aantal deelnemers is nu zo ver afgenomen dat een goede uitvoering van het programma niet meer mogelijk is.

Alle betrokkenen ontvangen van het CBR een brief waarin staat wat zij moeten doen om weer in het bezit te komen van een rijbewijs zonder code 103 (alcoholslot).
Voor meer informatie hierover verwijst Trafieq u naar het CBR

 

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies.
Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de Nieuwsbrief)

Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Business BV

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies.
Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de Nieuwsbrief)

Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Educatie BV