Wij zien een duidelijke doorbraak: ook het kabinet heeft oog voor drugsgebruik op het werk.

////
 

logo

Trafieq Nieuwsbrief

Datum: 08-05-2019

Wij zien een duidelijke doorbraak: ook het kabinet heeft oog voor drugsgebruik op het werk.

 
Wat ons betreft komen er positieve geluiden uit Den Haag: het kabinet heeft het voornemen om de invloed van drugsgebruik op het werk aan te pakken. Onze directeur Harry Rienmeijer noemt het een gunstige ontwikkeling. "Terecht dat de aandacht voor alcohol, drugs en medicijnen groeit. En helemaal dat staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid het onder invloed zijn op het werk erbij betrekt. Nieuwe onderzoeken onderstrepen eens te meer de noodzaak."
 
Blokhuis deed zijn uitlatingen in een uitzending van BNR.
Daar vertelde de bewindsman dat hij en minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid door medici en wetenschappers waren gewezen op de zogenaamde 'dinsdagdip'. Dat is de kater waar vooral xtc-gebruikers last van hebben. Hoewel het volgens Blokhuis nog niet direct duidelijk is of dit leidt tot massaal ziekteverzuim, vraagt hij er nu aandacht voor.
 

Signaal

Al met al is het een krachtig signaal dat de overheid, en daarmee mogelijk de rechterlijke macht, in beweging komt. Harry Rienmeijer: "Wat Blokhuis zegt sluit aan op een ontwikkeling dat er steeds meer aandacht komt vanuit werkgevers, overheid en maatschappelijke organisatie voor de gevolgen van alcohol en drugs op de werkvloer.“ Een ander positief geluid komt van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die stelt enerzijds dat in het kader van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) alcohol- en drugscontroles niet mogen en ze dus niets anders kunnen dan de wet volgen. Anderzijds ontkennen ze niet dat controles mogelijk nodig zijn. Daarvoor is echter wel een wetswijziging nodig. Dus is nu de politiek aan zet."


Jurisprudentie

Ook de Raad van State heeft het thema op de agenda staan. Harry Rienmeijer: "De Raad erkent dat er maatregelen mogelijk moeten zijn om het onder invloed zijn van alcohol en drugs op het werk tegen te gaan. En dat werkgevers erom vragen. Maar de Raad heeft in haar advies aan de minister over de Uitvoeringswet AVG van mei 2018 nog niet de mogelijkheid genoemd om alcohol- en drugscontroles in die wet op te nemen. De Raad vindt dat rechters er naar moeten kijken en dat zo jurisprudentie wordt opgebouwd. Ook minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft gezegd dat hij inziet dat er iets moet worden gedaan aan middelengebruik, bijvoorbeeld door controles."
 

Noodzaak

Wij zijn blij te constateren dat steeds meer partijen de noodzaak van een gedegen aanpak van alcohol en drugs op de werkvloer onderkennen. Harry Rienmeijer: "Om ons heen zien we genoeg redenen om er mee aan de slag te gaan. We hebben recent drie buitenlandse onderzoeken gevonden die dat onderstrepen. Uit een onderzoek in Luxemburg bleek dat 1 op de 4 bedrijfsongevallen gerelateerd is aan alcohol. Een vergelijkbaar onderzoek in Spanje komt uit op tussen de 15 en 25 procent. En in Oostenrijk blijkt het nog erger: daar is 1 op de 3 ongevallen gerelateerd aan alcohol. Eerder al meldde het Trimbos-instituut over de Nederlandse situatie dat 1 op de 7 ongelukken te maken heeft met alcohol."
 
Harry Rienmeijer tot slot: "Het is heel positief, en dat past bij deze tijd, om het probleem alcohol en drugs op het werk niet meer te negeren. Er zijn ondertussen genoeg cijfers die onderbouwen dat je hier iets mee moet doen. Wij gaan graag met u hierover in gesprek.”

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op met Anja Baijens via 030 - 3070203


 
www.trafieq.nl | contact | Facebook | Twitter