Samen met werkgever en OR naar een effectief en geaccepteerd ADM-beleid

Slechts 35 % van de Nederlandse bedrijven heeft een alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid), terwijl bijna iedere ondernemer daar wèl de voordelen van inziet. De ondernemingsraad, die instemmingsrecht heeft bij invoering van een ADM-beleid, wordt vaak gezien als een lastig te nemen hobbel. Eigenlijk een beetje vreemd, want de belangen van ondernemer en OR lopen, als het gaat over een veilige werkvloer, meestal parallel.

Vaak vreest een OR schending van de integriteit van medewerkers bij alcohol- of drugscontroles, maar vergeet vaak dat een medewerker onder invloed een gevaar kan vormen voor vele andere collega's. Trafieq maakt gebruik van laagdrempelige controle-apparatuur; wij controleren op het onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen en niet op het gebruik van de middelen. Daardoor is het niet nodig om bloed te prikken of urine te controleren, maar controleren wij de longinhoud op alcohol en wangslijm op drugs. 

ADM-beleid om schade en verzuim te voorkomen

Bij personeelsvertegenwoordigers bestaat de angst dat een ADM-beleid door een werkgever misbruikt wordt om werknemers te ontslaan. Dit is onterecht. Goede werkgevers voelen zich veelal verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van al hun medewerkers. Zij doen er met een effectief ADM-beleid alles aan om te voorkomen dat medewerkers onder invloed van alcohol, drugs of (bewustzijn beïnvloedende) medicijnen op het werk verschijnen. Hierdoor voorkomt een werkgever ongevallen, persoonlijk leed en (imago)schade. De gedachte om 'werknemers te pakken' past niet in die lijn. Bedrijven investeren vaak juist fors in voorlichting, periodieke controles, sanctiebeleid en zorgtrajecten om te voorkomen dat medewerkers onder invloed aan de slag gaan.

Ondernemingsraden hebben wél de behoefte om goed geïnformeerd te worden, zeker als het gaat om het uitvoeren van controles en het sanctiebeleid. Trafieq ondersteunt ook hierin. Met o.a. presentaties waarin achtergronden, aanleiding en uitwerking van het beleid aan de orde komen, overtuigt Trafieq OR’s van nut en noodzaak van een gedegen ADM-beleid.

Heeft u interesse in een presentatie van Trafieq voor de OR of PvT van uw onderneming? Neem dan gerust contact met ons op. Wij komen graag bij u langs om onze kennis te delen.

Alle nieuwsberichten

 

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies.
Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de Nieuwsbrief)

Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Groep BV