Praktijkcase: alcoholcontrole en 3-partijencontract

In de volgende praktijkcase leest u hoe het 3-partijencontract bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Situatieschets

Werkgever: groot productiebedrijf. Het bedrijf heeft een alcohol-, drugs- en medicijnbeleid en in het hele bedrijf geldt een zero-tollerance beleid ten aanzien van alcohol en drugs.

Werknemer: De heer P., 54 jaar, gehuwd. Werkt ruim 20 jaar bij het bedrijf. Bij een steekproefsgewijze alcoholcontrole aan de poort had hij 0,4 alcohol in zijn bloed.

Ruim twee jaar geleden was er ook een incident met de heer P. als gevolg van alcoholgebruik. Hij werkte toen als kraandrijver. De collega die hem afloste rook alcohol en meldde dit aan de leidinggevende. Er volgde een blaastest die het vermoeden bevestigde. De heer P. heeft toen een disciplinair gesprek en een schriftelijke waarschuwing gekregen.

De heer P. wordt nu weer uitgenodigd voor een disciplinair gesprek met de manager en de HR-adviseur waarbij hem wordt meegedeeld dat hij een dag schorsing krijgt. Ook wordt hem aangeboden gebruik te maken van een behandeltraject met een 3-partijencontract. Hij staat hier positief tegenover.

Uitvoering van het 3-partijencontract

Een kleine week na het disciplinaire gesprek vindt het aanmeldingsgesprek plaats met de behandelaar van Trafieq.

De heer P. vertelt dat hij erg geschrokken is dat hij alcohol in zijn bloed bleek te hebben. De controle vond plaats voor de vroege dienst. Hij was ervan overtuigd dat hij nuchter was. Na het incident 2 jaar geleden is hij minder gaan drinken, zeker als hij de volgende dag moet werken. Hij schaamt zich heel erg, temeer omdat hij assistent teamleider is en een voorbeeld zou moeten zijn. Hij is nooit bij een hulpverlener geweest, maar wil nu graag ondersteuning in hoe hij beter met alcohol om kan gaan. Hij vindt het fijn dat zijn werkgever voor hem dit traject betaalt.

Een week later vindt de contractbespreking plaats. De heer P., zijn manager en de behandelaar zitten om te tafel.

De manager is geschrokken van de uitslag van de ademtest. Hij is nu 2 jaar leidinggevende van de heer P. en heeft nooit iets gemerkt van gevolgen van alcoholgebruik. Ook was hij niet op de hoogte van het incident van ruim 2 jaar geleden. Hij is blij dat de heer P. wil meewerken aan een behandeltraject en dat er nu openheid is over dit onderwerp. De heer P. functioneert namelijk goed.

In de consulten die volgen wordt duidelijk dat de heer P. van jongs af aan een stevig drinker is. Hij heeft nooit stilgestaan bij de gevolgen van dit alcoholgebruik voor zijn functioneren en zijn gezondheid. Gedurende het traject gaat hij steeds meer over zichzelf nadenken. Hij mindert zijn alcoholgebruik sterk, zeker als hij de volgende dag moet werken. Eens in de 6 weken wordt door de bedrijfsarts bloedonderzoek gedaan. De uitslag gaat naar de werknemer en de behandelaar. Hierdoor krijgt de heer P. meer inzicht in zijn alcoholgebruik en de gevolgen.

Er is regelmatig telefonisch contact tussen de behandelaar en de leidinggevende. De leidinggevende heeft wekelijks een kort persoonlijk gesprek met de heer P. Door de openheid die is ontstaan kan hij nu makkelijker vragen hoe het gaat en de heer P. vertelt over zijn gevoelens van schaamte over het incident.

De laatste gesprekken vinden in een lage frequentie plaats.

Tijdens de evaluatiebespreking vertelt de heer P. dat hij altijd gewend was om zijn problemen alleen op te lossen. Hij heeft nu geleerd om erover te praten. Hij voelt zich sterker en is ervan overtuigd dat hij nu in staat is altijd nuchter op zijn werk te komen.

Het 3-partijencontract wordt afgesloten.

Alle nieuwsberichten

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies.
Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de Nieuwsbrief)

Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Groep BV