Hoera! Trafieq is ISO gecertificeerd! Kwaliteit en veiligheid zijn voor ons heel belangrijk. Trafieq doet er alles aan om gegevens van ons en onze relaties optimaal te beschermen. Wij hebben daarom niet één, maar zelfs twee certificaten behaald: ISO 9001 en ISO 27001. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Trafieq heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Trafieq streeft ernaar dat alle geboden informatie op de website correct en actueel is. Trafieq kan echter niet garanderen dat de inhoud van de website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel zijn. Trafieq aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie.

Trafieq is landelijk uitvoerder van alle wettelijk verplichte educatieve maatregelen die worden opgelegd bij alcoholgebruik of onveilig rijgedrag in het verkeer (LEMA, EMA, en EMG).  Voor alle cursussen geldt: weigert de betrokkene deelname, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Vanwege het wettelijke kader worden de educatieve maatregelen geprotocolleerd uitgevoerd: de inhoud, volgorde en duur van de maatregel staan vast. Onze trainers werken oordeelvrij, zónder vermanend vingertje. De educatieve maatregelen zijn erop gericht om herhaling te voorkomen.

 

Klanten aan het woord over het rendement van een goed alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid. Cursisten van de Code 95 leefstijl cursus vertellen wat ze eraan gehad hebben.

Trafieq Educatie en Advies BV begeleidt verandering van gedrag. Wij brengen mensen in beweging om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid, gezondheid en samen werken.

Wij doen dit via training, advies en andere ondersteunende diensten. Zowel voor bedrijven, als in de publieke sector.

De weg naar de oplossing voor een alcohol-, drugs- en medicijnvrije werkvloer is een waar doolhof. Trafieq weet de weg en neemt uw bedrijf graag mee via de kortste route.

Wil jij mensen in beweging brengen? Wil jij mensen motiveren om zelf verantwoordelijkheid te nemen? Vind jij het belangrijk om met je werk ook een maatschappelijke bijdrage te leveren? Bij Trafieq kun je als trainer hier volop mee aan de slag!

Educatieve Maatregelen

Trafieq Educatie & Advies verzorgt cursussen gericht op gedragsverandering binnen een vastomlijnd kader. Dit doen wij onder andere in opdracht van het CBR als landelijk uitvoerder van de Educatieve Maatregelen rond alcohol en verkeer en verantwoord rijgedrag (LEMA, EMA en EMG). Dit doen we op vijf locaties in Nederland: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven.

De Educatieve Maatregel Gedrag (EMG) is een intensieve geprotocolleerde gedragstraining gericht op het veranderen van riskant rijgedrag van de cursisten. De training heeft een verplicht karakter. In meerdere dagdelen worden aan deelnemers kennis en inzichten in de eigen gedragskeuzes aangereikt. Je kunt meer lezen over de EMG op: https://www.trafieq.nl/educatie en Cursus over verantwoord rijgedrag (EMG).

Ook freelance trainer bij Trafieq worden?

We zijn op zoek naar freelance trainers die een korte maar intensieve opleiding willen doen tot trainer van de EMG en geïnteresseerd zijn om zich daarna voor langere periode bij ons aan te sluiten. De opleiding is intensief waarna je, nog voor je je examen hebt gehaald, direct aan de slag kunt als trainer.

Belangrijke voorwaarden:

 • Je hebt aantoonbaar ruime ervaring als trainer

 • Je kunt effectief omgaan met weerstand

 • Je bent 'streetwise'

 • Je leert graag door te doen

Verdere specifieke trainersvaardigheden waarover jij bezit:

 • stimuleren van gedragsverandering

 • positief beïnvloeden van groepsprocessen

 • toepassen van Motiverende Gespreksvoering

 • ervaring met trainingen in een gedwongen kader is een pré

 • ervaring bij politie of reclassering is een pré

De wettelijk vereiste vooropleiding is:

 • Bachelor binnen de gedragswetenschappen of een agogische richting

 • Afgeronde HBO opleiding, agogisch geschoold

 • Trainersopleiding Educatieve Maatregel Gedrag (verzorgd door Trafieq in procedure)

Sollicitatie- en opleidingsprocedure

De opleiding is erop gericht om jou als aspirant trainer voor de EMG intensief te begeleiden in de praktijk. Dat betekent geen ellenlange dagen vol theorie maar met de nodige voorbereiding direct aan de slag en samen met je mentor het diepe in tijdens de cursus!

Selectiegesprekken:
21, 22 of 23 september  

Theorie bijeenkomst EMG opleiding:
5 oktober 18:00 - 21:30 te Zeist

Online contactmomenten en zelfstudie leermateriaal EMG
(ongeveer 25 à 30 uur)
periode oktober - november - december 2021

Meekijken met uitvoering van de EMG in kader van opleiding
(3 hele en 2 halve dagen) in de periode oktober - november - december 2021
op een van de CBR locaties

Uitvoeren EMG onder begeleiding in kader van opleiding
(3 hele en 2 halve dagen) in de periode oktober - november- december 2021
op een van de CBR locaties

Examen EMG
nader te bepalen datum in periode december - januari

Uitvoeren van de cursussen als Freelance trainer in opdracht van Trafieq
vanaf februari - maart

Meer informatie over de exacte invulling van het intensieve en actieve opleidingsprogramma zal worden gegeven tijdens het sollicitatiegesprek.

Reageren

Wij bewegen mensen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor vitaliteit, veiligheid en verbinding. Dat is ons motto en daar gaan we voor. Kom ook in beweging en solliciteer! Stuur je motivatie en cv voor 17 september naar: miriam@trafieq.nl.

Heb je vooraf vragen? Neem dan contact op met Miriam Baartman, Teamleider Uitvoering Trafieq, via miriam@trafieq.nl

Wij zijn op zoek naar freelance behandelaars!

Voor nieuwe en bestaande opdrachtgevers zijn wij op zoek naar ervaren, freelance behandelaars en therapeuten om mee samen te werken en die zich voor langere tijd als behandelaar willen verbinden aan Trafieq.

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies. Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de nieuwsbrief). Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Groep BV. Lees hier de algemene voorwaarden van Trafieq educatie en advies BV.