Educatieve maatregelen

Trafieq is landelijk uitvoerder van alle wettelijk verplichte educatieve maatregelen. De EMA-, LEMA- en EMG-cursussen zijn de verschillende verplichte cursussen die moet worden gevolgd na aanhouding wegens rijden onder invloed of het vertonen van risicovol rijgedrag. Voor alle cursussen geldt: weigert de betrokkene deelname, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Vanwege het wettelijke kader worden de educatieve maatregelen geprotocolleerd uitgevoerd: de inhoud, volgorde en duur van de maatregel staan vast. Onze trainers werken oordeelvrij, zónder vermanend vingertje. De educatieve maatregelen zijn erop gericht om herhaling te voorkomen. 

Online eindgesprek

Een aantal cursussen kan worden afgerond via een online eindgesprek. De betrokken deelnemers ontvangen dan een brief of email met meer informatie.
Lees hier meer over het afronden van de Educatieve Maatregel met een online eindgesprek

EMA - Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer

Educatieve maatregel voor ervaren bestuurders die voor een eerste keer zijn aangehouden met een promillage tussen de 1,0 en 1,3. Voor beginnende bestuurders geldt een promillage van 0,8 en 1,0. De EMA kan ook worden opgelegd als je binnen vijf jaar voor de tweede keer bent aangehouden waarbij éénmaal met een promillage hoger dan 0,5 (voor beginnende bestuurders 0,2). 

Wil je meer weten over de EMA? Lees dan verder op de website van het CBR.

LEMA - Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer

De educatieve maatregel voor ervaren bestuurders die voor een eerste keer zijn aangehouden met een promillage tussen de 0,8 en 1,0. Deze maatregel wordt ook opgelegd aan beginnende bestuurders met een promillage tussen de 0,5 – 0,8.

Wil je meer weten over de LEMA? Lees dan verder op de website van het CBR. 

EMG - Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer

De EMG wordt opgelegd aan bestuurders die zich schuldig hebben gemaakt aan risicovol rijgedrag. Voorbeelden daarvan zijn: snijden, veel te hard rijden, bumperkleven, inhalen over de vluchtstrook, gevaarlijk inhalen en rechts inhalen. 

Wil je meer weten over de EMG? Lees dan verder op de website van het CBR.

 

Voor vragen over de LEMA, EMA of EMG kun je terecht bij het CBR: www.cbr.nl of bellen met de klantenservice van het CBR: 088 227 77 00.

 

 

 

 

 

 

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies. Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de nieuwsbrief). Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Groep BV. Lees hier de algemene leveringsvoorwaarden van Trafieq educatie en advies BV.