Wie wij zijn

Trafieq is een organisatie van trainers, coaches en adviseurs op het gebied van gedrag. Trafieq heeft veel ervaring opgedaan in het werken met geprotocolleerde trainingen, kan goed omgaan met weerstand en heeft een lang track record in gedrag in het verkeer en op de werkvloer. Zo is Trafieq bijvoorbeeld landelijk uitvoerder van alle wettelijk verplichte educatieve maatregelen die worden opgelegd bij alcohol- of gedragsgerelateerde verkeersovertredingen (LEMA, EMA, EMG). We voeren deze educatieve maatregelen uit op CBR locaties. 

Onze zestig trainers zijn specifiek geschoold in de uitvoering van de educatieve maatregelen. Omdat het om wettelijke educatieve maatregelen gaat, heeft iedere trainer een wettelijke aanwijzing voor de maatregel die hij/zij geeft. 

Wat wij doen

Trafieq maakt werk van gedragsverandering. Trafieq brengt mensen in beweging om meer verantwoordelijkheid te nemen voor gezondheid, veiligheid en samenwerken en -leven.

Trafieq Educatie geeft uitvoering van de wettelijke educatieve maatregelen EMA, LEMA en EMG. Binnen Trafieq Educatie worden de educatieve maatregelen vanwege het wettelijke kader geprotocolleerd uitgevoerd: de inhoud, volgorde en duur van de maatregel staat vast. Onze trainers werken oordeelvrij, zónder vermanend vingertje. De educatieve maatregelen zijn erop gericht om herhaling te voorkomen. 

Trafieq Business richt zich met name op het voorkomen van nadelige effecten van middelengebruik op de werkvloer door middel van voorlichting, training, advies en controles. Klinkt u hier voor meer informatie over onze zakelijke dienstverlening. 

Om transparantie te bevorderen en misverstanden te voorkomen handelt Trafieq volgens een gedragscode. In deze gedragscode staat ook hoe klachten kunnen worden ingediend en daarna worden behandeld. 

 

 

Coronavirus 
Per 25 mei zijn de cursussen van het CBR weer opgestart.  

Heeft u vragen over de cursus alcohol (LEMA en EMA) of verantwoord rijgedrag (EMG)? Neem dan direct contact op met het CBR. Ook bij vragen over de sluiting van CBR locaties kan het beste direct met het CBR contact op worden genomen.  Trafieq heeft momenteel helaas geen informatie over de voortgang van de cursussen alcohol en verantwoord rijgedrag.

Neem direct contact op met het CBR via www.cbr.nl of telefonisch via de klantenservice: 088 227 77 00. 

 Trafieq is uitvoerder van alle wettelijk opgelegde educatieve maatregelen waarmee u te maken kunt krijgen als u wordt aangehouden wegens rijden onder invloed of wegens het vertonen van risicovol rijgedrag. We zijn specialist op het gebied van middelengebruik en gedragsverandering.

In onze cursussen richten we ons niet zozeer op het onder controle krijgen van het gebruik, maar vooral op het voorkomen van nadelige effecten van middelengebruik en risicovol rijgedrag in het verkeer. Wij veroordelen het gebruik van alcohol niet, maar we maken onze deelnemers bewust van de risico’s en sturen aan op gedragsverandering.

Onze 60 ervaren, deskundige trainers beschikken over een ruime ervaring en vaardigheden met betrekking tot gedragsverandering en middelengebruik.

EMA-, LEMA- en EMG-cursussen, wat zijn dat?

EMA-, LEMA- en EMG-cursussen zijn de verschillende verplichte cursussen die u moet volgen als u bent aangehouden wegens rijden onder invloed of het vertonen van risicovol rijgedrag. Voor alle cursussen geldt: weigert de betrokkene deelname, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Voor vragen over de LEMA, EMA of EMG kunt u terecht bij het CBR: www.cbr.nl of bellen met de klantenservice van het CBR 088 227 77 00

Alcoholslotprogramma

 
Trafieq voerde ook het alcoholslotprogramma (ASP) naar tevredenheid uit. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft destijds besloten de uitvoering van het ASP per 21 september 2016 te stoppen. Dit besluit was een gevolg van de lage instroom van nieuwe deelnemers aan het programma. Het aantal deelnemers was zo ver afgenomen dat een goede uitvoering van het programma niet meer mogelijk is.

Voor meer informatie hierover verwijst Trafieq u naar het CBR.

 

Educatieve maatregel voor ervaren bestuurders die voor een eerste keer zijn aangehouden met een promillage tussen de 1,0 en 1,3 (voor beginnende bestuurders geldt een promillage van 0,8 en 1,0).
De EMA kan ook worden opgelegd als u twee maal binnen vijf jaar bent aangehouden waarvan één maal met een promillage hoger dan 0,5 (voor beginnende bestuurders 0,2).

EMG wordt opgelegd aan bestuurders die zich schuldig hebben gemaakt aan risicovol rijgedrag. Voorbeelden daarvan zijn snijden, veel te hard rijden, bumperkleven, inhalen over de vluchtstrook, gevaarlijk inhalen en rechts inhalen.

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies.
Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de Nieuwsbrief)

Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Groep BV