Wat wij doen

Trafieq maakt werk van gedragsverandering. Trafieq brengt mensen in beweging om meer verantwoordelijkheid te nemen voor gezondheid, veiligheid en samenwerken en -leven.

Trafieq Educatie geeft uitvoering van de wettelijke educatieve maatregelen EMA, LEMA en EMG. Binnen Trafieq Educatie worden de educatieve maatregelen vanwege het wettelijke kader geprotocolleerd uitgevoerd: de inhoud, volgorde en duur van de maatregel staat vast. Onze trainers werken oordeelvrij, zónder vermanend vingertje. De educatieve maatregelen zijn erop gericht om herhaling te voorkomen. 

Trafieq Business richt zich met name op het voorkomen van nadelige effecten van middelengebruik op de werkvloer door middel van voorlichting, training, advies en controles. Klinkt u hier voor meer informatie over onze zakelijke dienstverlening. 

Om transparantie te bevorderen en misverstanden te voorkomen handelt Trafieq volgens een gedragscode. In deze gedragscode staat ook hoe klachten kunnen worden ingediend en daarna worden behandeld. 

 

 

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies.
Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de Nieuwsbrief)

Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Educatie BV