Controles

Door handhavingsactiviteiten zullen medewerkers  gemotiveerder zijn om niet onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen aan het werk te gaan.
 
Sinds de invoering van de  AVG wet in mei 2018 kiezen werkgevers regelmatig voor handhaving zonder controles. Signalering, openheid en bespreekbaar maken van het middelengebruik zal dan de rol van de controles overnemen. Je kunt vragen of iemand iets gebruikt heeft en je waarneming met de betrokkene delen. Praat met elkaar. Als een leidinggevende of de veiligheidskundige iets waarneemt dan moet het vanzelfsprekend zijn om daar iets mee te doen. Trafieq traint daarom ook direct leidinggevenden in het signaleren van medewerkers onder invloed.  Het is belangrijk dat een leidinggevende of veiligheidskundige met voldoende zelfvertrouwen een onderbouwd vermoeden uitspreekt. Hierdoor voorkomt hij/zij een discussie, kan omgaan met weerstand en treedt handelend op  zodat de veiligheid binnen het bedrijf geborgd blijft.

- Het uitvoeren van alcohol-, drugs- en medicijncontroles

 

 

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies.
Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de Nieuwsbrief)

Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Groep BV