Inzet trainers en verzorgen van trainingsfaciliteiten

Op zoek naar een gedegen planning, facilitering en uitvoering van trainingen binnen uw bedrijf? Trafieq helpt u bij het faciliteren van trainingen, heeft zelf fysieke trainingsruimtes, maar traint ook online of op locatie. 
Trafieq helpt u bij het plannen van deelnemers, trainers en locaties en zorgt voor een prettige administratieve afhandeling hiervan. Uw deelnemers en de trainers worden bijtijds geïnformeerd over de trainingsdata, locatie, etc. 
Bovendien heeft Trafieq de beschikking over een grote pool aan trainers met naast gedragsverandering elk hun eigen specialismen. 
Kortom, geef uzelf de rust en besteed de praktische trainingshandelingen uit aan Trafieq.

Onze 60 trainers en adviseurs werken oordeelvrij, zónder vermanend vingertje. We zijn niet tegen gebruik van middelen in de privésfeer, tenzij iemand onder invloed aan het werk gaat of deelneemt aan het verkeer.

Onze workshops en trainingen zijn informatief, niet belerend en vooral ook leuk!
En wat leuk is blijft hangen, dat is het geheim van ons succes!

Om transparantie te bevorderen en misverstanden te voorkomen handelt Trafieq volgens een gedragscode. In deze gedragscode staat ook hoe eventuele klachten kunnen worden ingediend en daarna worden behandeld bij Trafieq.

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies. Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de nieuwsbrief). Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Groep BV. Lees hier de algemene leveringsvoorwaarden van Trafieq educatie en advies BV.