Trafieq maakt zich als trainings- en adviesbureau sterk voor nuchtere medewerkers op de werkvloer en op de weg. De veiligheid en gezondheid van medewerkers staat voorop. Het voorkomen van ongevallen, ziekteverzuim, lusteloze collega’s en irritatie onderling is essentieel. De aanpak van Trafieq is bewezen, uitvoerbaar en effectief en rust op 3 pijlers: voorlichting, handhaving en behandeling.

Trafieq ondersteunt haar klanten volledig in hun aanpak naar een nuchtere werkvloer:

Voorlichting:

  • workshops 'voorlichting alcohol, drugs en medicijnen'
  • e-learning 'voorlichting alcohol, drugs en medicijnen'
  • campagnemateriaal

Handhaving:

  • alcohol- en drugscontroles
  • trainingen voor veiligheidskundigen, beveiligers, leidinggevenden en managers:
    - signaleren medewerkers onder invloed en het gesprek aangaan
    - uitgebreide gesprekstechnieken alcohol-, drugs-, en medicijngebruik

Behandeling:

  • ondersteuning en begeleiding van probleemgebruikers


Trafieq kan helpen bij het opstellen van een alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid). Het is belangrijk dat het ADM-beleid in overeenstemming is met de wet. Wij hebben alle juridische kennis in huis om onze klanten hierin optimaal te adviseren. 

De voorlichting van Trafieq is gericht op alle medewerkers binnen uw bedrijf met als doel om niet onder invloed van alcohol of drugs op het werk te komen. Mensen denken vaak dat het alleen gaat over verslaafden of probleemgebruikers maar het zijn juist de mensen die regelmatig ‘doorzakken’, de gelegenheidsgebruikers die de meeste risico’s op ongevallen lopen op de werkvloer. Deze mensen zijn niet verslaafd en hebben geen behandeling nodig, maar wel goede voorlichting.

Handhaving is een belangrijk middel om een alcohol-, drugs- en medicijnvrije werkvloer te behouden. Veel mensen denken dat handhaving alleen mogelijk is met alcohol- en drugscontroles. Gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden, zoals het signaleren van medewerkers onder invloed en mensen hierop aanspreken. Dit is dezelfde manier van handhaven als bij persoonlijke beschermingsmiddelen.

Werkgevers kunnen hulp bieden als een medewerker problemen heeft rond het gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen. Professionele individuele zorg aan probleemgebruikers kan uitval en disfunctioneren voorkomen. Veel persoonlijk leed en kosten worden voorkomen.

Een beleid op gebied van alcohol, drugs en medicijnen (ADM-beleid) zou deel moeten uitmaken van het veiligheidsbeleid van elke organisatie. Met een ADM-beleid voorkomt u veel problemen: ongevallen, ziekmeldingen, productieverliezen, lusteloze collega’s en irritatie onderling.

Trafieq registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Trafieq maakt alleen gebruik van functionele, technische en analytische cookies.
Als je je gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de Nieuwsbrief)

Klik hier voor de volledige privacyverklaring van Trafieq Business BV